Departamentul Situaţii Excepţionale (pre 2005)

Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale (post 2005)